1 Aralık 2011 Perşembe

Yatırımcı İlişkileri

İş Planı Yazma

Girişimcilere Mentorluk

Eğitmenlik


Aile

Danışmanlık

İş Geliştirme


Ozan Sönmez, mesleki “deformasyonun” verdiği alışkanlıklarla, kurum içi geliştirilebilecek alanları yerinde tespit edip, hızlı çözümler öneren ve uygulayan bir liderlik anlayışı benimsedi. Bunu hem iş hem de sürdürülebilirlik projelerine yansıttı, özellikle BM Küresel İlkeler Sözlemesi ve Prensiplerinin yaygınlaştırılması için yaptığı çalışmalar ve projeler esnasında edindiği tecrübeler ile hem kaynak tüketmeden kaynak yaratabilen hem de paydaşlar ile ortaklaşa etki alanı arttırıcı yapılar kurdu. Junior Chamber International ve Birleşmiş Milletlerin ortaklaşa düzenledikleri 2009 ve 2010 Global Liderlik Zirvelerine delege olarak katıldı. Birçok STK’yı ve en son JCI’ı Küresel İlkeler Sözleşmesinin parçası yaptı. British Council’dan aldığı “Social Enterprise” Eğiticinin Eğitimi Sertifikası ve REC Türkiye’den aldığı “İşletmelerde Sürdürülebilirlik” konulu eğitimler dönüşüm için itici güç oldu.
Bilgi Üniversitesi içinde Bilgi MBA Direktör Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından Nisan 2011'den beri İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ege Yazgan'ın danışmanlığını yapmaktadır.

Finans


Kariyerine Deloitte&Touche İstanbul Ofisinde başladı ve ulusal, uluslararası pek çok holding ve şirket denetledi, ekipler yönetti. Kurumsal Finans alanında da kısa süreli görev aldıktan sonra Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden birinde finans ve raporlama fonksyonlarında yöneticilik ve mali müşavirlik yaptı. Birçok mali raporlama standardında (IFRS,YÖK,TTK,USGAAP) ve farklı dönemlere göre raporlama mekanizlamalarını yerleştirdi, üniversite ve bağlı kurumlarının konsolidasyonlarından, mali analiz ve raporlamalarından sorumlu sistem ve ekipleri kurdu. 2006 yılında International Finance Cooperation’dan alınacak kredi için uzun dönemli stratejik iş planlarını yaptı ve kredinin alınmasında etkin rol oynadı. Aynı perspektifte yapılandırdığı “stratejik iş planı projesi” ile İstanbul Bilgi Üniversitesinden MBA Derecesini aldı.
2007 Yılında Laureate Universities network için yapılan DueDiligence projesinde liaison officer olarak koordinasyon ve raporlama/planlama’dan sorumlu olarak görev aldı. DueDiligence sonrası USGAAP Raporlama ve Konsolidasyon mekanizmalarını yerleştirdikten sonra Finansal Raporlama Müdürlüğü görevinden ayrıldı ve akademik görevlere geçti.