1 Aralık 2011 Perşembe

İş Geliştirme


Ozan Sönmez, mesleki “deformasyonun” verdiği alışkanlıklarla, kurum içi geliştirilebilecek alanları yerinde tespit edip, hızlı çözümler öneren ve uygulayan bir liderlik anlayışı benimsedi. Bunu hem iş hem de sürdürülebilirlik projelerine yansıttı, özellikle BM Küresel İlkeler Sözlemesi ve Prensiplerinin yaygınlaştırılması için yaptığı çalışmalar ve projeler esnasında edindiği tecrübeler ile hem kaynak tüketmeden kaynak yaratabilen hem de paydaşlar ile ortaklaşa etki alanı arttırıcı yapılar kurdu. Junior Chamber International ve Birleşmiş Milletlerin ortaklaşa düzenledikleri 2009 ve 2010 Global Liderlik Zirvelerine delege olarak katıldı. Birçok STK’yı ve en son JCI’ı Küresel İlkeler Sözleşmesinin parçası yaptı. British Council’dan aldığı “Social Enterprise” Eğiticinin Eğitimi Sertifikası ve REC Türkiye’den aldığı “İşletmelerde Sürdürülebilirlik” konulu eğitimler dönüşüm için itici güç oldu.
Bilgi Üniversitesi içinde Bilgi MBA Direktör Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından Nisan 2011'den beri İstanbul Bilgi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ege Yazgan'ın danışmanlığını yapmaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder